Miss Viet Nam Global

image100

Up Coming Event

December 05, 2020 - The 13th Miss Viet Nam Global at Saigon Performing Art Center

Site Content

image101

Miss Viet Nam Global Application

Đơn dư thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu #13

Gala Ms Viet Nam Global 2 in Viet Nam

image102

King Nam Vuong Việt Nam Toàn Cầu - Mạnh Dũng - Việt Nam

King Nam Vương Việt Nam Toàn Cầu - Huy Hoàng - Việt Nam

Nữ Hoàng Việt Nam Toàn Cầu - Xuân Nguyễn - Canada

Nữ Hoàng Đaị Sú Việt Nam Toàn Cầu - Thái Nhã Vân - Norway

Nữ Hoàng Tài Nãng Việt NamToàn Cầu - Lan Nguyễn - Việt Nam

Nữ Hoàng Nhân Ái Việt Nam Toàn Cầu - Hoa Hầu Diệu Thúy

image103

Nữ Hoàng Thân Thiện Việt Nam Toàn Cầu - Trần Anh Phương

Nữ HoàngDuyên Dáng Việt Nam Toàn Cầu - Ngân Nguyễn

Miss Viet Nam Global 2019 _ Hoàng Bảo Ngân

Photo was taken at Gala Ms. Viet Nam Global 2 at White Palace in Viet Nam.
Photographer: Vo Si Dieu

Miss Viet Nam Global 2019 _ Hoàng Bảo Ngân _ Business Administration _ University of Houston, Texas

1st Runner Up _ Lana Tran _ California

2nd Runner Up  _ Thao Phan _ California

3rd Runner Up _ Kateryn Kim Diep _  California

Miss Viet Nam Global Ambassador _ Kathy Dang _ Doanh Nhan _ Norway

Ms. Enterpreneur Global _ Ha Ngoc Nhung _ Ca Si & Doanh Nhan _ California

1st Runner Up _ Ha Vo _ DJS _New YorkMs. Viet Nam Global _ Kayla Kao _ Doanh Nhan _ Florida

1st Runner Up _Nhung Hoang _Doanh Nhan _Connecticut


Hoa Hau Quy Ba Viet Nam Toan Cau _ Annie BB _ Doanh Nhan _ California

1st Runner Up _ Hang Nguyen _ Doanh Nhan _ Texas


Hoa Hau Duyen Dang Toan Cau _ Gabby Nguyen _ Realtor _ California

Hoa Hau Phong Cach Toan Cau _ Vy Thao _ Doanh Nhan _ Texas

Hoa Hau Tai Nang Toan Cau _ Lily Duong _Doanh Nhan _ North Carolina

Hoa Hau Anh Toan Cau _ Loren Thu Do _ Sweden

Hoa Hau Guong Mat Dep _ Loren Thu Do _ Sweden